GLASADVIES

  

 
Ontwerp
 
Productontwikkeling
 
Glasberekening
 
Slingerproef
 
Kostenbegroting
 
Projectbegeleiding

 

 

Inspecties

 
Mediation
 
Schade expertise

 


Productontwikkeling brandwerende beglazing

 

 

Uitvoeren glaskogelzakslingerproef of glaskogelvalproef

 

Ontwerp en engineering

Arsycon slaat de brug tussen vormgeving en realisatie, door het bedenken van de juiste constructie en detaillering. De maakbaarheid en het respecteren van esthetische wensen staan hierbij altijd centraal. Veel voorkomende vraagstukken zijn het bedenken van geschikte constructieprincipes, ontwerpen van bevestigingdetails, maken van glasberekeningen en bedenken van economische alternatieven. 
 

Productontwikkeling en innovatie

Vanuit de veranderende bouwbehoefte is altijd interesse om met nieuwe concepten, materiaalcombinaties en producten te gaan werken. Wij geven professionele input aan innovatieprojecten en vervullen hierin zowel de rol van projectleider als die van engineer. Recente voorbeelden zijn het integreren van PV-cellen in glas (BIPV), het koud buigen van triple isolatieglas en het geschikt maken van kassenbouw constructies voor gebouwen.
 

Glasberekening en beproeving
Arsycon berekent glasconstructies met geavanceerde software, conform de laatste stand van de techniek en regelgeving. Door de invoering van het Bouwbesluit 2012, Eurocodes en de nieuwe glasnormen zijn de berekeningsmethoden veranderd en leiden vaak tot andere glasdiktes. Wij voeren ook berekeningen uit conform de Belgische regelgeving en normen van andere landen.

Het uitvoeren van de welbekende glaskogelzakslingerproef of glasparelzakslingerproef, voorheen zandzakslingerproef genoemd, glaskogelzakvalproef en steenslagtest behoren tot onze werkzaamheden.


Kostenbegroting
Bouwen binnen het beschikbare budget is wellicht de grootste uitdaging voor uitvoerende partijen. Het leveren van kwaliteit en het respecteren van de esthetische eisen staan vaak onder druk. Een alternatief kan daarbij een oplossing bieden. Door de integrale benadering van vormgeving, constructie, maakbaarheid en kostprijs, dienen zich nieuwe mogelijkheden aan. Als het budget voor de realisatie van het ontwerp ontoereikend is, bedenkt Arsycon een betaalbaar alternatief.
 
Projectbegeleiding
Tijdens de uitvoering duiken vaak onverwachts problemen op. Dit kan ontstaan door onbekendheid met het vakgebied, technische problemen of gewoon door menselijke falen. De oplossing ligt veelal in het tijdig mobiliseren van specialistische kennis en ervaring.
 
Mediation
Het verwachtingspatroon van de opdrachtgever sluit niet altijd aan op de geleverde kwaliteit. In de praktijk ontstaan, ondanks gemaakte afspraken en regelgeving, gemakkelijk interpretatieverschillen. Vanuit een praktische invalshoek geven wij richtlijnen en adviezen om conflicten naar tevredenheid voor beide partijen, op te lossen.
 
Schade expertise
Tijdens de uitvoering en gedurende het gebruik van een gebouw, kunnen gebreken aan het licht komen. Glasbreuk door b.v. nikkelsulfide insluiting, materiaal beschadigingen, lekkages, afwijkende maattoleranties en esthetische afwijkingen, komen veel voor. Na een gerichte inspectie en analyse krijgt u de juiste oplossing.
 
Leveringsvoorwaarden
Op het advieswerk zijn de DNR2011 voorwaarden van toepassing.

 

 

 


 Glasberekening en detaillering

 

Inspectie en projectbegeleiding

 

Engineering structurele beglazing met staalconstructie

 

 Ontwikkeling atrium

beglazingssysteem

Breeam Outstanding

 

 

^ Naar boven