Slingerproef

ArSyCon is uw onafhankelijk specialist in het uitvoeren van de befaamde Slingerproef. Wekelijks voeren wij deze slingerproef uit op doorvalveilige scheidingsconstructies. U krijgt daarbij van ons een officieel rapport, foto’s, slow-motion video en eventueel aanvullend advies over kritische details.

De glasparelzakslingerproef, vroeger ook wel bekend als de zandzakslingerproef, simuleert de impact van een persoon wanneer deze uitglijdt of struikelt tegen een vloerafscheiding bij een hoogteverschil. Dit gebeurt door een zak van 50 kg, gevuld met glasparels, te laten vallen (slingeren) van een hoogte van 1 meter. De slingerproef is een essentieel onderdeel voor constructies die conform de NEN-EN 1991-1-1 (Eurocode 1, aangewezen door het Bouwbesluit) de doorvalveiligheid moeten waarborgen.

meer lezen

Van papier naar praktijk

Een juiste montage is van levensbelang!

De proef is een verplicht onderdeel, maar toch zien we nog te vaak dat deze achterwege wordt gelaten. Doorgaans wordt in de praktijk de proef enkel uitgevoerd wanneer Bouw- en Woningtoezicht, de gemeente en/ of gebouweigenaar hier om vraagt. Het is immers onderdeel van de vergunningverlening. Echter, in de praktijk kan men, noch op papier, noch na de montage voldoende beoordelen of de constructie op een correcte wijze is gemonteerd. Per 1 januari 2024 is de Wet Kwaliteitsborging (WKB) in werking getreden, waardoor de slingerproef nu nog belangrijker is.

Het grote voordeel van de slingerproef is dat niet alleen het glas of de paneelvulling wordt getest, maar ook de (onderlinge) bevestiging van de constructie. Zo blijkt dat het kritische detail soms elders kan optreden dan verwacht. Wij geven waar nodig advies over kritische details. 

Scherp tarief en flexibele tijden

Andere diensten

Het uitvoeren van de slingerproef is niet het enige wat we doen. We nog namelijk nog veel meer! Neem nu een kijkje!

Verplicht volgens het bouwbesluit

De norm stelt dat bij een vloerhoogte verschil van 1 meter of meer, de vloerafscheidings-constructie doorvalveilig moet zijn. Hiertoe wordt een tweetal zaken geëist:

1. Statische berekening
Afhankelijk van de functie van de ruimte (gebruiksklasse), bijvoorbeeld een appartement, gemeenschappelijke ruimte of kantoor, wordt een statische belasting gerekend op de constructie. Dat wil zeggen dat voor een periode van 10 sec tot 5 minuten door één of meerdere personen tegelijk tegen de afscheidingsconstructie wordt geduwd. Dit is een goede en veilige benadering van de werkelijkheid.

2. Bijzondere of buitengewone belastingcombinaties
a. Analytisch (de opgegeven berekening leidt tot zeer conservatieve resultaten!)
Middels een berekening kan het dynamische gedrag van een vallend persoon worden gesimuleerd. Echter, omdat per situatie onbekend is hoe de constructie zich exact gedraagt en hoe de krachten werkelijk worden opgenomen en weggeleid, worden er hoge veiligheidsmarges ingebouwd. De kans is aanzienlijk dat hierdoor de constructie over-gedimensioneerd wordt. Veiligheid heeft top prioriteit en staat hierin haaks op economisch en duurzaam materiaalgebruik.

b. Experimenteel (glasparelzakslingerproef)
De slingerproef geeft een beter beeld van de werkelijkheid. Hiertoe moeten minimaal 3 verschillende posities (te verwachten zwakste plekken) worden beproefd. Daar waar de afscheidingsconstructie het meest mee-veert kunnen de krachten het beste worden opgenomen. De zwakste plek daarentegen is juist dicht bij de bevestiging of de rand, waar de constructie het meest stijf is. 

Volgens het bouwbesluit zijn 1 + 2 beide aangewezen om gezamenlijk de veiligheid te waarborgen. Er mag gekozen worden tussen punt 2a en 2b. Hoewel punt 2a een meer conservatieve benadering betreft, kan hiermee niet worden aangetoond dat de montage op correcte wijze geschiedt. Hierbij wordt uitgegaan van vakmanschap. Met punt 2b wordt ook de bevestigingswijze beproefd en geeft daarom een betere en veiligere benadering van de werkelijkheid.

Kapot, maar toch geslaagd?
Het kan voorkomen dat er schade ontstaat door de proef, maar dit hoeft niet altijd te betekenen dat de proef is gefaald. Vallen of uitglijden mag er echter niet toe leiden dat een persoon verwondingen oploopt anders dan schaafwonden en blauwe plekken. De constructie is in staat om de stootbelasting te weerstaan indien:

Schematische proef-opstelling

KLAAS SCHOUSTRA

+31 (0)6 511 54 018

ARJEN SCHOUSTRA

+31 (0)6 194 07 926

info@arsycon.eu